Tillgänglighetsredogörelse

Ingestrands Camping står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen ingestrandscamping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av den här webbplatsen inte är helt tillgänglig. Vi arbetar med att åtgärda detta.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss på e-post, telefon eller kontaktformulär (se nedan).

Så här gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen:

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på e-post eller telefon eller vårt kontaktformulär

E-post: ingestrand@arvika.se
Telefon: 0570-148 40

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på ingestrandscamping.se till myndigheten för digital förvaltning.

Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte till fullo förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Dokument och blanketter

Pdf:er på webbplatsen är inte alltid tillgängliga. En del är av äldre format och en del har vi inte hunnit med att ändra. Vår ambition är att löpande jobba med detta.

Formulär

Vi är medvetna om att kontaktformuläret inte är tillgänglighetsanpassat. Vi jobbar med att förbättra detta.

Länkar

En del länkar på vår webbplats är inte tillgänglighetsanpassade. Arbete med att se över och uppdatera våra länkar pågår.

Lyssna-funktionen

Vi arbetar med att utveckla vår webbplats med en "lyssnafunktion".

Navigering med hjälp av tangentbord

Vissa element fungerar något sämre när man navigerar med tangentbordet, vissa element markeras inte när man tabbar och tabbordningen är inte alltid i logisk ordning. Vi arbetar med att förbättra detta.

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ingestrandscamping.se. Den senaste bedömningen gjordes den 30 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 november, 2020.