Bokningsvillkor

Vi följer de bokningsvillkor som SCR Svensk Camping rekommenderar.

Allmänt

Campingplatsen tillämpar Systemet Camping Key Europe, vilket innebär att du måste ha ett giltigt Camping Key Europe för att kunna hyra en campingtomt. Hyr du en stuga behöver du inget kort.

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Du kan bli ombedd att visa legitimation när du checkar in hos oss.

Bokning/betalning

Vid bokning skickas en bokningsbekräftelse till dig. Bokningen är bindande när du betalat bokningsavgiften eller hela hyran. Bokningsavgiften ska betalas inom 10 dagar från det att bekräftelsen är skickad. Resten av hyran betalas senast vid ankomst till campingen.

Om du inte betalar bokningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning.

Avbokning

Du kan avboka muntligt eller skriftligt till ansvarig för bokningen (se din bokningsbekräftelse). Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan.

Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning.

Vid avbokning återbetalas inte eventuell bokningsavgift.

In/utcheckningstider

Incheckningstiden är kl 15.00. Utcheckningstiden är senast kl 12.00 för stugor och kl 15.00 för campingtomt, om inget annat överenskommits. Lämnas inte tomt/stuga i tid debiteras du eventuella extra kostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid.

Försäkringar

Du har själv det skydd som du tycker behövs såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. Är du incheckad med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Campingplatsens ansvar

Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden.

Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst, inte heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Klagomål/reklamationer

Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 24 timmar efter ankomst så att vi har en möjlighet att rätt till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.